Hicretin Müjdecisi Bey‘a Mescidi

  İslâm devletinin temellerinin atıldığı, Akabe Biatlarının yapıldığı ve sonrasında hicrete izin verildiği, Hicaz bölgesinin en eski tarihli kitabelerine ev sahipliği yapan bir mukaddes yerdir Bey’a Mescidi… Mukaddes topraklardaki en…

Devamını oku »

İbn-i Cübeyr’in Sıra Dışı Hac Seyahati

Endülüslü seyyah İbn-i Cübeyr, Ortaçağ’ın zor şartlarına rağmen hac ibadetini yerine getirebilmek için çıktığı yolculukta sıra dışı bir güzergâh izledi. Hayatı boyunca üç defa hacca giden İbn-i Cübeyr’in 1183-1185 yılları…

Devamını oku »

Eskiden Müslüman Oldu Denmez Türk Oldu Denirdi

  Türklerin İslâmiyet’le şereflenmesi nasıl olmuştu? Kurulan ilk Müslüman Türk devletleri hangileriydi ve hükümdarları kimlerdi? Talas Savaşı’nda neler yaşandı? Kılıç zoruyla Müslüman olma safsatası nereden geliyor? Bu soruları biz sorduk,…

Devamını oku »

Kıymeti Cihan Değer Mukaddes Emanetler

İslâm tarihinin en kıymetli zamanı olan Asr-ı Saadet’te Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemle müşerref olarak onun ashabı olanlar, bu derin hazzı iliklerine kadar hissetmişler, ilk olma şerefiyle hatırlananlar bu…

Devamını oku »

Cennet Kokusu Ûd

Mekke-i Mükerreme’nin kokusu, Cennet ağacı, dinî merasimlerin vazgeçilmez tütsüsüdür ûd. Hazret-i Adem (a.s.) ile yeryüzüne indirilmiş bu güzel koku, ta Hazret-i Ömer (r.a.) zamanından beri düzenli bir şekilde Haremeyn’de kullanılıyor….

Devamını oku »

Cennetten Bir Pınar Gars Kuyusu

İki mukaddes beldeden birisi olan Medine-i Münevvere’de, geçmişi ve hatırası Asr-ı Saadet’e kadar giden kuyuların başında gelir Gars Kuyusu. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâmın hayatında ayrı bir yeri olan bu kuyunun…

Devamını oku »

Anadolu’da İslâmî Hayatın Giriş Kapıları İlmihaller

İslâmiyet, bu topraklara ayak bastığımızda yanımızda getirdiğimiz en değerli hazinemizdi. Hâlâ da öyle. Asırlarca verilen mücadelelerin yegâne gayesi, bu hazineyi korumak ve nasibi olanlara ondan dağıtmaktı. Anadolu’da İslâm’a giriş kapıları…

Devamını oku »

Muhabbetin Meyvesi Muhammediye

“Annem, Yazıcızâde’yi sabah namazlarını kıldıktan sonra okurdu. Beyaz başörtüsü ile elindeki kitaba eğilişini hâlâ görür gibiyim. Çok yerlerini anlamadığım halde, annemin yüksek sesle ve makamla okuyuşundan dinlediğim Muhammediye’nin o mısraları,…

Devamını oku »

Din Elden Gitmiş, Kimin Umurunda!

İnsanî, coğrafî, ilmî vb. pek çok kılıf altında misyonerler yıllardır bu topraklarda faaliyette. Açtıkları özel okullar da bu faaliyetlerin merkez üsleri mesabesinde. 1928’de Bursa’daki Amerikan Kız Koleji’nde yaşananlar sadece bir…

Devamını oku »

Filistin’de Tur Dağı’nın Kaybı

Yüz yıl öncesine ait bir arşiv belgesi, bize Filistin’de –Akkâ yakınlarındaki Nasıra’da- bulunan Tur Dağı’nın Müslümanlardan alınarak nasıl Hristiyanlaştırıldığına dair çok şeyler söylüyor. Vaktiyle stratejik konumu sebebiyle Tur Dağı’nda inşa…

Devamını oku »