Menü Kapat

Cumhuriyetin İlanında Bakanları Kim Seçer? Bakanlar Nasıl Seçiliyorlardı?

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte siyasi düzenlemeler de hukuki olarak yapılmaya başlanmıştır. Parlamenter sistemin uygulanmaya başlanması başbakanlık, kabine ve cumhurbaşkanlığı makamlarının da oluşmasını sağlamaktadır. Cumhuriyetin ilan edilmesinde bakanların da bir seçilme usulü olmuştur.

Cumhuriyetin ilanında bakanları seçimi kabine düzenleme olarak başbakan tarafından olmaktaydı. Başbakan kabinesini kurar ve cumhurbaşkanına arz ederdi. Cumhurbaşkanı da kabineyi onaylar ve hükümeti kurma görevini yineleyerek hükümetin faaliyetlerine devam etmesini sağlar.

Günümüzde ise cumhurbaşkanlığı sistemi ile kabine dışarıdan olmak üzere cumhurbaşkanı tarafından seçilmekte ve onaylanmaktadır. Ayrıca hükümete cumhurbaşkanı liderlik etmekte ve başbakanlık makamı da bulunmamaktadır.

Gönderiye Yorum Yap