Menü Kapat

Cumhuriyetin İlanından Önce Türkiye İktisat Kongresi’nin Toplanmış Olması, Atatürk’ün Hangi Konulara Önem ve Öncelik Verdiğini Gösterir? Görüşlerinizi Açıklayınız.

Cumhuriyet ilan edilmeden önce cumhuriyete giden yol Milli Mücadele’de elde edilen siyasi, askeri ve hukuki zaferlerle inşa edilmiştir. Bu bakımdan bazı kongreler cumhuriyetin ilan edilmesinden önce gerçekleştirilmiştir. Bunlar eğitim, iktisat kongreleri olarak bilinmektedir.

İktisat kongrelerinin daha önceden yapılarak kalkınma planlarının oluşturulması Mustafa Kemal‘in devletin bağımsızlığına ve iktisadi olarak elverişli olmasına verdiği önemi göstermektedir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra iktisat kongrelerinde alınan kararlar gereğince üretim gerçekleştirebilecek tarım ve sanayi kuruluşları kurulmuştur. Bu da ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında etkin rol oynamıştır.

Gönderiye Yorum Yap