Menü Kapat

Devletçilik İlkesinin Çıkış Sebeplerini ve Bu İlkenin Önemini Belirtiniz.

Atatürk ilkeleri arasında devletçilik de bulunmaktadır. Devletçilik, devlet çıkarlarını korumak, devleti üstün tutmak, devleti siyasi, hukuki ve iktisadi olarak devleti desteklemek, korumak her şeyden önce gelmektedir. Devletin büyüklüğünü sağlamak, korumak ve devam ettirme devletçiliğin bir icabıdır.

Devletçilik ilkesinin çıkış sebepleri arasında devletin korunması, devletin kalkınmasının devam ettirilmesi, devletin payidar olmasının sağlanması, devlet adına yenilikler yapılması, devletin güçlü kılınması gibi sebepler bulunmaktadır. Devletçilik her zaman önce ve önde gelen ilkelerden biridir. Türk örf, adet ve töresinde de devletçi olmak bir teamül olarak görülmekte ve çok değerli olarak kabul edilmektedir.

Gönderiye Yorum Yap