Menü Kapat

Devletlerin Tarih Boyunca Ticaret Yollarının Geçtiği Yollara Hâkim Olmak İstemelerinin Nedenleri Neler Olabilir?

Devletler tarih boyunca iktisadi, ticari ve mali güç dengelerini korumak gayesi ile hareket etmişlerdir. Üretim ve tüketim dengesi, ticari dengeleri ve anlaşmaları da beraberinde getirerek sahip olunan servet ve sermayeler üzerinde siyasi dengeler de oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bu nedenle tarih boyunca devletler kadim ticaret yollarının hakimiyetini ele geçirmek için mücadele etmiş ve böylece zengin ve güçlü bir devlet olarak tahakküm kurmayı ya da adaletle hükmetmeyi amaçlamışlardır. Çünkü büyük devlet olmanın vasıflarından biri de güçlü bir iktisadi dengeye sahip olarak müreffeh hayat sağlamak ve huzurlu yaşamaktır.

Gönderiye Yorum Yap