Menü Kapat

Din, Birey ve Toplum Arasındaki İlişki Hakkında Bilgi

Yaratıcımız olan Allah tarafından insanlara indirilen dinlerde bireye özgü kurallar bulunmakla beraber aynı zamanda bir toplumu ilgilendiren kurallarda yer alır. Tüm dinler peygamberler aracılığıyla Allah tarafından indirilmiştir.

din birey toplum

Üç Semavi Din

Peygamberler vasıtası ile indirilmiş olan üç semavi din vardır. Ayrıca bu dinler peygamberlere vahiy yoluyla ve vahiy meleği olan Cebrail aracılığıyla indirilmiştir. Bahsedilen bu dinler Müslümanlık, Hristiyanlık ve son olarak Yahudiliktir.

Din, Birey ve Toplum Arasında Var olan Bağ, İlişki

Din güzel ahlaktır sözünde yola çıkarak bir birey dininin gerekliliklerini yerine getirdiği sürece Allah tarafından dini sorumluluklarını yerine getirdiği için bazı yararlı niteliklere sahip olabilir. İslam dinide dahil olmak üzere her din bireyin kötü şeylerden uzak durmasını, ahlaklı olmasını, toplum ile uyum içinde yaşayarak sosyal olmasını sağlar. Her ne kadar İslam dininin dışındaki dinleri artık hükümsüz sayanlar olsa da, diğer iki dine tabi olanlarda mevcuttur.

Önerilen İçerik: Din ve Dini Değerlerin Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı

/ DİN

Gönderiye Yorum Yap