Menü Kapat

Dünya Genelinde Ağaçların Dağılımı?

Her kıtanın orman varlığı ildim koşullarına ve toprak yapısına bağlı olarak değişir. Örne­ğin Avrupa ve Kuzey Amerika’nın büyük bölümünde en yaygın ağaç meşedir. Türki­ye’nin orman varlığında da ön sırayı geniş yapraklılardan kayın ve meşe, iğneyapraklılardan ise karaçam ve kızılçam dır. Meşe, kerestesinden çok yararlanılan baltalık bir ağaç olduğu için doğal bitki örtüsünde gide­rek azalmaktadır. Bir zamanlar gene Avrupa ve Kuzey Amerika’da çok bol bulunan kara­ağaç da bugün iyice azalmıştır. Bunun sorum­lusu, ağaçların odununu kemiren bir böceğin taşıdığı mantarların zamanla karaağaçları çü­rüterek öldürmesidir.

Kışın yapraklarını dökmeyen porsukağacı, açıktohumlular denen ve yeryüzündeki varlığı milyonlarca yıl öncesine dayanan bir bitki grubunun üyesidir. Çok uzun yıllar yaşayan porsukağacının koyu renkli yapraklan ve meyveleri birçok hayvan için zehirlidir. Sedir ağaçlan hem boyutlanyla, hem de basamak gibi kat kat yayılan dallanyla öbür ağaçlardan kolayca ayırt edilir. Bu ağaçlann en tanınmış türü Ortadoğu’daki Lübnan Dağları’nda ge­niş ormanlar oluşturan Lübnan sediridir.

Kanada’da ve ABD’de yetişen şeker akçaağacının gövdesine küçük bir delik açılır ve bu delikten sızan özsuyun toplanmasıyla şekerli bir sıvı elde edilir.

Avustralya’da yetişen okaliptüs ağaçlan da yaklaşık 100 metreye kadar boylanabilen dev ağaçlardır. Bu ağaçlann yapraklarından çıka­rılan keskin kokulu okaliptüs yağı şekerleme­lerin ve öksürük pastili gibi ilaçların yapımın­da kullanılır.

Orta Amerika’da yetişen maun ağacı ile Güneydoğu Asya’da yetişen tikağacınm ağır odunu mobilyacılıkta ve gemi yapımında çok değerlidir.

Tropik bölgelerde yayılmış olan palmiye­ler, odunu, dallan, yapraklan, gövde kabuk­lan ve meyveleriyle çok yararlı ağaçlardır. Değişik palmiye türlerinden hindistancevizi, hurma gibi meyveler, sagu denen besleyici bir nişasta, aynca mum ve sabun yapımında kullanılan palmiye yağı elde edilir. Güzel görünümlü ve çok yararlı tropik ağaçlardan biri de kauçuk ağacıdır. Sri Lanka, Malaya ve öbür tropik ülkelerde büyük tarımsal işletme­lerde yetiştirilen bu ağaçların gövdesi çizilir ve çiziklerin altına yerleştirilen kaplarda biri­ken sıvı kauçuk toplanır.

Büyük Okyanus’un güneyindeki adalarda yetişen ekmekağacının bol nişastalı iri meyve­leri de bu yörenin temel besinlerinden biridir.

Gönderiye Yorum Yap