Menü Kapat

Edebiyatımızda Dinin İzleri Hakkında Bilgi

Edebiyat, insanların duygu ve düşüncelerini dil aracılığı ile aktarması ve işlemesidir. Edebiyatta, dinin izlerini görmek mümkündür.

Türk Toplumu ve Edebiyat

Türk toplumunda edebiyat, başta içerik olmak üzere birçok yönü itibari ile dinden etkilenmiştir. Türkler, Müslümanlığı kabul ettikten sonra İslam’ın hayata bakış açısını edebiyata yansıtmış ve bu anlamda birçok edebi esere imza atılmıştır.

din ve edebiyat ilişkisi

Anlam bakımında dini yönden etkilenen edebi eserler olduğu gibi tamamen dini içerikli edebi eserlerde zamanla Türk toplumunda oluşmuştur. Tasavvuf edebiyatı olarak adlandırılan bu türde birçok ünlü isim eserler vermiştir. Tasavvuf edebiyatında öne çıkan isimler şunlardır: Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi isimler Tasavvuf edebiyatı ile özdeşleşmiş isimlerdir.

Edebi Eserlerin İçeriği

Edebiyatımızda dinin etkisi ile oluşmuş olan eserlerin başında tevhidler gelir. Tevhidler, Yüce Allah’ın varlığının ve birliğinin konu edildiği kısımlardır. Bunun haricinde yine Yüce Allah’a yalvarma ve yakarma gibi anlamlara gelen ve içeriğinde dua unsurunun da bulunduğu münacaatlar, edebiyatımızda dinin etkilerinin görüldüğü en önemli eserlerdir.

Edebiyatımızda naat olarak adlandırılan eserler, Hz. Muhammed (s.a.v)’e duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak edebi eserlere aktarılmasıdır. Bunların dışında yine Tasavvuf edebiyatında öne çıkan Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi adını verdiği eseri, Yunus Emre’nin şiirlerinin toplandığı Divan adlı kitabı, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i edebiyatımızda yer alan dinin izlerinin görüldüğü en önemli eserlerdendir.


Önerilen İçerik: Din ve Dini Değerlerin Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı

/ DİN

Gönderiye Yorum Yap