as më jep nj’er ujë moj balluk’ e prërë
me se të të japë trendafil me ere?

jarnana, jarnane, jarnana moj të keqëne

o me dorënde tënde moj balluk’ e prërë
dora m’u ndodh zënë trendafil me ere?

me se t’u ndodh zënë moj balluk’ e prërë?
me unazëne tënde, trendafil me ere

su verir misin bana kahküllüm?
neyle vereyim mis kokulu gülüm?

jarnana, jarnane, jarnana kahküllüme

elinle versen, kahküllüm
ya elim dolu olursa, mis kokulu gülüm?

ya elin dolu olursa, güzel kahküllüm?
yüzüğünle veririm, mis kokulu gülüm.