Menü Kapat

Eski Mısır firavunlarından AHENATON (Akenaton) Kimdir?

AHENATON. Eski Mısır firavunlarından (krallarından) biri olan Ahenaton, İÖ 1379 ve 1362 yıllan arasında, 17 yıl süreyle Mısır’ı yönetmiştir.

Güçlü ve zengin bir ülke olan Mısır’ın halkı bu gücün kaynağını çok sayıda tanrıları olmasına bağlıyordu. Oysa IV. Amenhotep (ya da IV. Amenofis) adıyla tahta çıkmış olan Ahenaton, bir süre sonra bütün öbür tannlan yadsıyarak tek bir tanrıya inandığını açıkladı. Güneş tanrısı Aton’un tek tanrı olduğu bu yeni dini benimseyince, babasından gelen Amenhotep adını bırakıp “Aton’un hizmet­kârı” anlamındaki Ahenaton adını aldı. Baş­kentini de değiştirerek, ülkeyi Teb kenti yerine, Acon’a adanan ve bugünkü adı Amarna olan yeni bir kentten yönetmeye başladı.

Ahenaton’un tek bir tannya inanması hal­kını tedirgin etmişti. Özellikle Ahenaton’un düşmanları, onun eski firavunlar kadar güçlü olmayı amaçladığına ve artık büyük ölçüde rahiplerin eline geçmiş olan dinsel gücü yeni­den kazanmaya çalıştığına inanıyorlardı. On­lara göre tek bir tannya tapmak çok yanlıştı.

Ahenaton babası gibi bir asker değil, her şeyden önce bir düşünürdü. Zamanın bü­yük bölümünü Amama’da, karısı Nefertiti ile birlikte yeni dinin “gerçeklerini” bulmaya çalışarak geçiriyordu. Düşman ülkeler fira­vunun savaşçı olmamasından yararlanarak Mısır topraklarına akınlar düzenlediler. Ahe­naton’un ölümünden sonra yerine önce dama­dı Smenhkare, sonra da öbür damadı Tutanhamon  geçti. Tutanhamon’ un mezarı, Ahenaton dönemindeki Mısır sanatının inceliğini ve zenginliğini sergiler. Ahenaton halkını tek bir tanrıya inanmaya zorlayan ilk yöneticilerden biridir. Ama onun ölümünden sonra görüşleri yasaklanmış ve eski inançlar yeniden canlanmıştır.

Gönderiye Yorum Yap