Menü Kapat

Eskidünya Ağaçkakanları’nın Özellikleri Nedir?

Eskidünya Ağaçkakanlarının Özellikleri Nedir
Güzel renklerle bezenmiş yeşil ağaçkakan ve yavrusu. Bu ağaçkakan türü daha çok yerdeki karıncaları yiyerek beslenir.

Asya’nın batısında ve Avrupa’da yaşayan yeşil ağaçkakan (Picus viridis) da zamanının büyük bölümünü yerde, özellikle koruluklar­daki dev karınca yuvalarının çevresinde avla­narak geçirir. Çın çın öten gürültülü çığlıkla­rından başka at kişnemesini andıran garip bir ötüşü vardır. Sırtı canlı ve parlak yeşil, kamı daha soluk renkte olan bu ağaçkakanların tepesini ve yüzünün iki yanını kıpkırmızı bir leke süsler.

Eskidünya ağaçkakanlarının en irisi, Batı Asya ile Orta ve Kuzey Avrupa’da yaşayan kara ağaçkakandır (Dryocopus martius). Er­keklerin tepesindeki parlak kızıl bir leke dışında tümüyle kara olan bu ağaçkakanlar en çok çam, ladin ve kayın ormanlarında barınır.

Ağaçkakanlarla aynı familyadan olan, ama ağaçlan gagalamadıkları için aynı adı taşıma­yan iki kuş türü daha vardır. Başlarım 180° kadar döndürebildikleri için boyunburan de­nen bu kuşlar ne öbür ağaçkakanlar gibi ağaçlara tırmanabilir, ne de gagalarıyla ağaç­ları delebilir. Bu yüzden, gagası güçlü akrabalarının oyduğu kovuklarda barınmak ve yer­deki böceklerle yetinmek zorundadırlar.

Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki ormanlar­da Eskidünya ağaçkakanlarının beş türü ya­şar: Alaca ağaçkakan, köknar ağaçkakanı, küçük ağaçkakan, yeşil ağaçkakan ve kara ağaçkakan. Boyunburanların bir türü de ba­harda Türkiye’ye gelir, Karadeniz Bölgesi’ndeki ormanlarda yavruladıktan sonra sonba­harda Afrika’ya döner.

Ağaçkakanlardan hemen hepsinin yuvası, ağaçların gövdesini delerek açtıkları derin oyuklardır. Yuvayı yapmak için önce gövdeye kısa bir tünel açar, sonra aşağıya doğru kazmaya devam ederek yavrular için yuvarlak bir oda oyarlar. Yuvanın yapımında birlikte çalışan erkek ve dişi kuş ağacın gövdesini oydukça çevreye talaş döküntüleri saçılır. Orman ve koruluklarda ağaçların dibindeki talaş yığınlarına bakarak ağaçkakan yuvalarını kolayca bulabilirsiniz. Yalnız, Afrika’da yaşayan bir ağaçkakan türü (Geocolaptes oliváceos) yuvasını ağaç gövdelerinde değil yerdeki oyukların içinde yapar.

Gönderiye Yorum Yap