Menü Kapat

Günümüzde Yayınlanan Dizi veya Sinema Filmlerinde Bunlara Benzer Olumsuzluklar Var mıdır? Varsa Nelerdir? Anlatınız.

Kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon sayesinde yayılan dizi, film, sinema unsurlarının olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bu olumsuzluklar aileyi doğrudan tehdit ettiği için toplumu da tehdit etmektedir. Dizi ve filmlerin içerikleri cinsellik, şiddet, olumsuz davranışlar içerdiği için zararlıdır.

Yeni neslin bunları görerek, öğrenerek ve uygulayarak büyümesi ve yaşaması oldukça kötüdür. Bunun önüne geçilmesi gerekir. Bu sadece RTÜK ile mümkün olmaz. Ailelerin de bu alanda tedbir alarak muhakkak uygulaması gerekir. Çocukların bu olumsuzluklardan korunmaları gerekir. Böylece toplum da korunmuş olur.

Gönderiye Yorum Yap