hayvanlar-1
 

Fotoğraf İngilizcesi Türkçesi
 hamster Hamster hamster
 Hare Hare tavşan
 hawk hawk şahin
 hedgehog hedgehog kirpi
 heron heron balıkçıl
 Hippopotamus Hippopotamus suaygırı
 honey-bee honey-bee bal arısı
 Hoopoe Hoopoe ibibik
 Hornet Hornet eşekarısı
 horse horse at
 Horse-fly Horse-fly At sineği
 Hummingbird Hummingbird sinekkuşu
 Hydra Hydra hidra
 hyena hyena sırtlan