Menü Kapat

Haccın Geçerli Olmasının Şartları

Haccın geçerlilik şartları nelerdir?

Üçüncü maddede zikredilen şartları taşıyan kimselerin yapacakları haccın geçerli (sahih) olabilmesi için şu şartla­rın bulunması gerekir.

HACCIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

1. İhrama Girmek

İlgili kısımda da anlatılacağı üzere hac görevini yapa­cak kimse hac yapmaya niyet eder ve telbiye getirir. Böylece ihrama girmiş olur. İhrama girmeden yapılan hac geçerli olmaz.

2. Haccı Belirlenen Zaman İçinde Yapmak

Kur’an-ı Kerîm’de hac ayları; “Hac, belirli aylardadır” şeklinde mücmel olarak bildirilmiştir. Bu cümle;

  • Hac aylarının halk tarafından bilindiğine,
  • Haccın bu aylarda yapılması gerektiğine,

Arapları n yaptığı gibi hac aylarının değiştirilemeyeceğine,

Haccın vaktinin bütün bir yıl değil, aylarla sınırlı ol­duğuna işaret etmektedir.

Bilinen hac ayları; şevval ve zîlkâde ayları ile zîlhicce ayının ilk 10 günüdür.

Hac aylarından önce ihrama girilebilir, ancak Sünnete muhalif olduğu için mekruh olur. Haccın diğer menâsikinin bu aylar içinde yapılması gerekir.

Malikî mezhebine göre zîlhicce ayının tamamı “hac ayları”na dahildir.

Şâfiî mezhebine göre zîlhiccenin 10. günü “hac ayla rı”na dahil değildir.

Hac aylarından önce hac için ihrama girilemez, girilir­se bu ihram hac için geçerli olmaz, bu ihram ile yapılan hac nafile bir hac olur.

3. Hac Menâsikini Belirlenen Mekanlarda Yapmak

Hac menâsikinin yapıldığı mekanlar; Metaf, Mes’a, Arafat, Müzdelife ve Mina’dır.

İbn Hümâm, II, 415.

Bakara, 2/197.

Tirmizî, Sünen, III, 272. Sahabeden Abdullah ibn Abbas, tabiînden Süddî, Şa’bî ve en-Nahaî de bu görüştedir. Kurtubî, II, 405.

Kurtubî, II, 343-344. Yazır, II, 719.

Sahabeden, Abdullah ibn Mes’ûd, Abdullah ibn Omer, tabiînden Atâ bin Ebî Rebah, Rabî’ ibn Ebî Rey, Mücâhid bin Cebr ve Zührî de bu görüştedir. Kurtu- bî, II, 405. İbn Rüşd, I, 398.

Şirbînî, II, 222-223. Kurtubî, II, 406. Ata, Mücahid, Tavus, Evzâî ve Ebu Sevr de bu görüştedir.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali

Gönderiye Yorum Yap