Menü Kapat

HALİFE ABDÜLMECİT (1868-1944) kimdir ?

Son halife Abdülmecit
Son halife Abdülmecit

Osmanlı padişahları soyundan gelen son halife, Osmanlı saltanatının son veliahtıdır. İstanbul’da doğdu. Babası Abdülâziz, anası Hayrandil Kadın’dır. Kırk yaşına kadar sarayda hapis gibi yasadığı için, pek iyi bir eğitim görememiştir. Gene de, öbür şehzadelere oranla, daha bilgili yetiştiği söylenebilir. Yabancı dil bilirdi; güzel sanatlara büyük ilgi duyardı. Ancak, yaşıyla pek bağdaşmayan uçarı bir yaradılışı vardı ki, bu halkta hoşnutsuzluk uyandırıyordu. 1918’de V. Mehmet ölüp, yerine VI. Meh­met adıyla Vahidettin geçince, Abdülmecit de veliaht oldu. O sıralarda ulusal savaşımız başlamış bulunuyordu. Abdülmecit, gizliden gizliye, aydınların yanını tutuyor, Anadolu’ da çarpışanlara manevi yardımlarını esirgemiyordu.öte yandan oğlunu Vahidettin’in kızıyla evlendirmekten de çekinmedi. Bir süre sonra VI. Mehmet, yabancı devletlerin kanatları altına sığınarak, memleketten kaç­tı. Padişah kaçınca, Ankara’daki Büyük Millet Meclisi, 1 kasım 1922’de aldığı bir karar la, saltanatı ortadan kaldırdı. Dolayısıyla. Abdulmecit’in veliahtlık unvanı da kalkmış oldu. Yalnız, 18 kasımda kendisine Müslü­manların başı, yani Halife unvanı verildi. Cumhuriyetin ilânından sonra, 3 mart 1924 tarihinde, Büyük Millet Meclisi halifeliğin de kaldırılıp bütün hanedanın sınır dışı edilmesine karar verdi. Bu karar üzerine, Abdülmecit de bütün öteki Osmanoğulları gibi, memleketten uzaklaşmak zorunda kal­dı. 1944 yılında Paris’te öldü. Kızlarından Dürrüşehvar, Hint mihracelerinin en zengin­lerinden biri olan Haydarabad Nizamı’nın oğluyla evlenmiştir.

Gönderiye Yorum Yap