Menü Kapat

Harem Bölgesi Bitkileriyle İlgili Yasaklar

Harem Bölgesinde kendiliğinden yetişen ağaç ve bitkileri kesip koparmak cezayı gerektirir.

Bu tür bitki ve ağaçları koparan ve kesen kimsenin bunların bedelini sadaka olarak dağıtması gerekir. Bir kimsenin Harem bölgesindeki arazisinde bulunan bitki ve ağaçları kesmesi cezayı gerektirmez.

İnsanlar tarafından yetiştirilen bitki ve ağaçların koparalıp kesilmesi yasak değildir. Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre büyük ağaçları kesen

bir kimseye dem ; küçük ağaçları kesen kimseye ise sadaka-i fıtır gerekir.(Kinânî, II, 710-725.)

Medine’de ve civarında kendiliğinden yetişen bitki ve ağaçların kesip koparılması yasak değildir. Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre Medine ve civarındaki bitki ve ağaçların koparılması veya kesilmesi yasaktır. Ancak yasağın ihlal edilmesi halinde maddî her hangi bir ceza gerekmez.(Nevevî, el-İzâh, s. 493.)

KAYNAK: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları, 2013, Ankara

Gönderiye Yorum Yap