Menü Kapat

Heyelan Oluşturan Başlıca Sebepler Nelerdir

Heyelan Oluşturan Başlıca Sebepler Nelerdir hakkında bilgi kısaca.

Diğer adıyla yer kayması olan heyelan, toprak veya kayaç malzemelerin gevşek yamaçlarda yer alması sonucu çeşitli kuvvetlerin etkisiyle aşağı doğru hareket etmesidir. Heyelanın bağlı olduğu fiziksel koşullar maddeler halinde şu şekildedir:

– Yerin kayaç yapısı

– Malzemenin tutunma özelliği

– Yamacın eğimi

– Toprağın içerdiği su miktarı

– Yamacın alt bölümünde oluşan yapay veya doğal oyuğun büyüklüğü

– Hareketin izafi hızı

– Kayan madde miktarı

Heyelanı oluşturan nedenler maddeler halinde şu şekildedir:

– Yağış

– Eğim

– Toprak nemi

– Toprak kayganlığı

– Toprağın bitki örtüsü tarafından tutulmasındaki yetersizlik

– Belli bir bölgede ağaç bulunmaması

Görüldüğü üzere bitki örtüsü ve ağaçlar heyelanı önleyen başlıca unsurlardır. Bu sebepledir ki heyelanın önlenmesi için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

Heyelan yer akması, toprak akması, çamur akması, sürünme veya moloz çığı biçiminde oluşabilir. Heyelan bir bölgenin alt kısmının buzullar, ırmaklar veya dalgalar tarafından oyulmasıyla da gelişebilir.

indir

Heyelanı Oluşturan Başlıca Faktörler Nelerdir Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

Gönderiye Yorum Yap