Menü Kapat

Hz. Adem İle Havva Kimdir?

ADEM İLE HAVVA. Evrenin yaratılış öykü­sü Tevrat’ın ilk birkaç bölümünde masalsı bir dille anlatılır. Allah, evreni yarattıktan sonra dünyadan aldığı bir avuç toprakla ilk insanı yaratır. (Bu ilk erkeğin adı olan Âdem sözcüğü İbranice’de insan anlamına gelir.) Âdem’i, içinde meyveler, ırmaklar ve istediği her şey bulunan Cennet adında bir bahçeye yerleştirir. Ama Âdem yalnızdır; bu nedenle Allah Âdem’in kaburga kemiğinden ona bir eş yaratır. Âdem, kendisinin bir parçası olan bu ilk kadına Havva adını verir.

Bu iki kusursuz insana Cennet’te tam bir özgürlük tanınmış, yalnızca iyilik ve kötülük bilgisinitaşıyan ağacın meyvelerinden yeme­leri yasaklanmıştır. Allah, henüz kötülük nedir bilmeyen bu iki insanın hep böyle günahsız kalmasını ister. Ne var ki şeytan bir yılan kılığında bahçeye girer ve yasak meyve­nin tadına bakması için Havva’yı kandırır. Havva yediği meyvenin birazını da Âdem’e verir. Böylece, yasak meyveyi yiyerek o bahçenin tek yasasını çiğnemiş olan Âdem ile Havva ilk günahı işlemiştir. O zaman Allah bu ilk çifti Cennet’ten kovar ve elinde alevden kılıç taşıyan bir meleği Cennet’in bekçisi yapar.

İslam inancında da Âdem çamurdan, Hav­va onun kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kuran’a göre ilk peygamber olan Âdem’e, Allah’ın isteğine karşın İblis adlı bir melek secde etmez. İblis’in yılan kılığında Cennet’e

girerek Havva’yı kandırması, onun da Âdem’e yasak meyveyi yedirmesi Tevrat’taki gibi anlatılmıştır. Cennet’ten kovulduktan sonra yeryüzünde ayrı ayrı yerlere indirilen Âdem ile Havva, İslam inanışına göre Cebrail aracı­lığıyla birbirlerini bulurlar. Kuran’da Âdem’ in Kabe’nin yapımında bulunduğu, sonra da Cebrail’den hac törenini öğrendiği yazı­lıdır.

Gönderiye Yorum Yap