Menü Kapat

Hz. Davud (a.s.) Hakkında Neler Biliyoruz?

Peygamberler seçilmiş kişiler olarak insanları doğru, güzel ve iyi olana çağırırlar. Birçok peygamber gelmiştir. Bunlardan onlarcasının Kur’an-ı Kerim’de adı geçmektedir. Onlardan biri de Hazreti Davud a.s. olarak bilinmektedir. Müslümanlar Hazreti Davud a.s.’a iman ederler. Ona gönderilen zebur isimli kutsal kitabın hükmü kaldırılmıştır. Tek din İslam ve rehber Kur’an-ı Kerim’dir.

Hazreti Davud a.s., bir peygamberdir. Kendisine bir kitap vahyedilmiştir. Hazreti Davud a.s.’a indirilen kitap zebur olarak bilinmektedir. Hazreti Davud a.s., Yahudi halkına gönderilen bir peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’de birçok savaşa katıldığı ve halkını doğru yola sevk etmek adına mücadele ettiği bilinmektedir. Demircilik faaliyetleri yaptığı da bilinmektedir.

Gönderiye Yorum Yap