Menü Kapat

İslam Meydan Okuyor!

İslamın bilime karşı olduğunu, bilim ve İslamın bir arada olamayacağını düşünenlerin, okuduktan sonra, bu fikirlerini yeniden gözden geçirecekleri bir kitap “İslâm Meydan Okuyor -İmana Açılan Îlmî Kapı-“.

Kur’an-ı Kerim’in ilahi bir menşe’den geldiğinin en mukni delillerinden biri de asırlardan beri fen sahasında kaydedilen her terakki ve yapılan her keşfin onu teyid etmesidir. Lakin burada basitçe ifade edilen şu azametli gerçeğin teferruatı kaç kişi tarafından bilinmektedir. Halbuki İslam’a yapılan itirazlar sahte bir ilimcilik maskesi altında hep müsbet ilimlere dayandırılmaktadır. Hakikatse bunun tam tersidir…

“İslâm’a yapılan itirazlar” sahte bir ilimcilik maskesi altında hep müsbet ilimlere dayandırılmaktadır. Hakikat ise bunun tam tersidir. Yani müsbet ilim sahasındaki gerçekler kadar İslâm’ın azamet ve ihtişamını kavramaya hiçbir şey yardımcı ve vasıta olamaz. Bu gerçeği sayısız delillerle ortaya koyan Prof. Vahidüddin Han, İslâm’ın müdafaasına hasr-ı nefs eden mücâhidlere emsalsiz bir hazine sağlamış bulunmaktadır. Çünkü bu eserde bütün fennî keşiflerin dâima Kur’an-ı Kerim’i te’yîd edegeldikleri ispat olunmaktadır.

OKUYUCU YORUMLARI

“İslamiyet’in bütün dinlere meydan okuduğunu ve zamanın geçmesiyle Kur’an’ın gençleştiğini anlamak ve İslam’ın ilerlemeye mani olmadığını aksine pozitif bilimleri teşvik ettiğini anlamak için bu eser mutlaka okunmalı. Zira İslam bizi geri bıraktı diyenlere bu eser sayesinde cevap verebilirsiniz.”

“Kitap 1996 baskı ve o zamana göre düşündüğünüzde yazarın ne kadar bilgi sahibi bir insan olduğuna şaşırırsınız… Çok ilginç bilgiler var içinde…”

Kitap: İslam Meydan Okuyor

Yazar: Prof. Dr. Vahidüddin Han

Yayınevi: Sebil Yayınevi

Yayın yılı:  1996, 302 sayfa
İletişim: 

Gönderiye Yorum Yap