Menü Kapat

Kalp Kanseri Belirtileri

Kanser hastalığının temeli, hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünmesidir. Kontrolsüz bölünen hücreler iyi huylu tümörler (benign) ve fena huylu tümörler (malign) olarak iki kategoride sınıflandırılır. Fena huylu tümörler yakındaki yapılara doğru büyür yada vücudun diğer kısımlarına yayılır, ancak iyi huylu tümörler yayılmaz. Çoğu primer kalp tümörü iyi huyludur. Yalnızca ESC raporları yüzde 25’i maligndir. Bazı malign tümörler sarkomlar, anjiosarkom ve rabdomiyosarkom, primer kardiyak lenfoma, perikardiyal mezotelyoma olarak sıralayabiliriz. Bazı iyi huylu tümörler ise miksoma, fibrom, rabdomiyomlardır.
Sekonder kalp kanseri, yakınındaki organlardan kalbe metastaz yapmış yada yayılmıştır. ESC’ye göre, primer kardiyak tümörlerinden 40 kat daha sık görülür, ancak hala ender görülen bir hastalıktır. En sık kalbe yayılan yada metastaz yapan kanserleri şu şekilde sıralayabiliriz:
• Akciğer kanseri
• Melanom (cilt kanseri)
• Meme kanseri
• Böbrek kanseri
• Lösemi
• Lenfoma (kalp yerine lenf düğümlerinde, dalakta yada kemik iliğinde başlaması sebebiyle primer kardiyak lenfomadan farklıdır)

Fena huylu kalp tümörleri hızla büyür, ek olarak duvarları ve kalbin diğer mühim kısımlarını da istila eder. Bu da kalbin yapısını ve işlevini bozar ve kanser belirtilerine neden olur. İyi huylu bir kalp tümörü bile mühim yapılara baskı uygularsa yada konumu kalbin işlevine müdahale ederse ciddi mesele ve belirtilere neden olabilir. Kalp tümörleri tarafından üretilen semptomlar; spesifik tümör tiplerini değil, yerlerini, boyutlarını ve yapılarını yansıtır. Bundan dolayı, kalp tümörü semptomları tipik olarak kalp yetmezliği yada aritmi gibi diğer, daha sık görülen kalp durumlarını taklit eder. Ekokardiyogram denilen bir kontrol, kanseri derhal daima diğer kalp rahatsızlıklarından ayırabilir. Birincil kalp kanseri belirtileri beş kategoride sınıflandırılabilir. Bunlara kısaca bir göz atalım:

Tümör kalp odalarından birine yada bir kalp kapakçığına doğru büyüdüğü zaman kalbin içindeki kan akışını engelleyebilir. Belirtiler tümörün konumuna bağlı olarak değişir:
Atrium: Üst kalp odasındaki bir tümör, triküspit yada mitral kapak darlığı taklit eden alt odalara (ventriküller) kan akışını engelleyebilir. Bu, özellikle efor sırasında nefes darlığı ve yorgunluk hissedilmesine neden olabilir.
•Ventrikül: Bir ventrikül içindeki bir tümör, aort yada pulmoner kapak darlığı taklit eden, kalpten kan akışını engelleyebilir. Bu göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma, yorgunluk ve nefes darlığına neden olabilir.

Tümör, kalbin kas duvarlarına doğru büyüyünce sertleşebilir ve kanı pompalayamaz, kardiyomiyopati yada kalp yetmezliğini taklit edebilir. Belirtileri nefes darlığı, şişmiş bacaklar, göğüs ağrısı, zayıflık ve yorgunluktur.

Kalbin iletim sisteminin etrafındaki kalp kası içinde büyüyen tümörler, kalbin ne kadar hızlı ve düzenli bir şekilde attığını ve aritmileri taklit ettiğini etkileyebilir. Çoğu zaman, atriyum ve ventriküller arasındaki normal iletim yolunu tıkarlar ve buna kalp bloğu denir. Bu, her birinin birlikte çalışmak yerine atriyum ve ventriküllerin kendi hızını belirlediği anlamına gelir. Ne kadar fena olduğuna bağlı olarak, farkına varamayabilirsiniz yada kalbin hızlı atımı yada çok yavaş attığı gibi hissedilebilir. Çok yavaşlarsa bayılabilir yada bitkin hissedilebilir. Ventriküller kendi başlarına hızla atmaya başlarlarsa ventriküler fibrilasyona ve ani kalp durmasına yol açabilir.

Kırılan küçük bir tümör parçası yada oluşan bir kan pıhtısı kalpten vücudun başka bir yerine geçebilir ve küçük bir atardamarda kalabilir. Belirtiler, embolinin nerede bittiğine bağlı olarak değişecektir:
•Akciğer de bir pulmoner emboli neden olabilir, buda nefes darlığına, keskin göğüs ağrısına ve düzensiz kalp atışına sebep olur.
•Beyin de bir embolik stroke, çoğu zaman gövdenin tek tarafında zayıflık yada paralize neden olan yüz eğimi, yazılı, sözlü kelimelerin karışmasına ya da kavrama problemlerine sebep olur.
•Kol yada bacakta bir arterlerin bir L embolisi bacağın soğumasına, ağrımasına ve nabzının atmamasına neden olabilir.

Birkaç primer kardiyak tümör, spesifik olmayan semptomlara neden olabilir ve bu da bir enfeksiyonu taklit eder. Bu semptomlar ateş, titreme, yorgunluk, gece terlemeleri, kilo kaybı ve eklem ağrılarıdır. Sekonder kalp kanserinin metastatik lezyonları, kalbin dış tarafındaki perikard’ın etrafını kaplama eğilimindedir. Bu, çoğu zaman kalbin çevresinde sıvı birikmesine neden olur ve malign perikardiyal efüzyon oluşturur. Sıvı miktarı arttıkça kalbe iter ve pompalayabileceği kan miktarını azaltır. Belirtiler arasında, özellikle uzanırken, nefes alırken nefes darlığı yaşamak ve nefes darlığı gibi keskin göğüs ağrısı hissi vardır. Kalp üzerindeki baskı o kadar yüksek olabilir ki, çok az kan pompalar yada asla kan pompalanmaz. Yaşamı tehdit eden bu duruma kardiyak tamponad denir. Bu aritmi, şok ve kalp durmasına yol açabilir.

Doktorların kalp kanserinin sebebi hakkında net bir fikri yoktur. Bazı kalp tümör tipleri için bilinen birkaç risk faktörü vardır, bunlar:
•Bazı tümörler yaşa bağlıdır, erişkinlerde daha sık görülür, fakat bazı bebeklerde ve çocuklarda da görülür.
•Kalıtım ve ailesinde birkaç kişide tümör hikâyesi olanlar
•Genetik kanser sendromları, rabdomiyomlu çocukların çoğunda, DNA’da bir değişiklik (mutasyon) sebebiyle oluşan bir sendrom olan tübüler skleroz vardır.
•Hasarlı bağışıklık sistemi, primer kardiyak lenfoma sık olarak fena işleyen bir bağışıklık sistemine sahip kişilerde görülür.
Akciğerin zarında (mezotelyumda) oluşan plevral mezotelyomaların aksine asbest maruziyeti ile perikardiyal mezotelyoma arasında bir bağlantı kurulamamıştır.

Çok ender oldukları ve semptomların çoğu zaman daha sık görülen kalp rahatsızlıklarıyla aynı olduğundan kalp tümörlerini teşhis etmek zor olabilir. Kalp kanserini teşhis etmek için yaygın olarak kullanılan testler şunları içerir:
•Ekokardiyogram, kalbin yapısını ve işlevini gösteren hareketli bir görüntü oluşturmak için sesi kullanır. Teşhisi, tedavi planlaması ve senelik takip için en sık kullanılan testtir.
•CT taraması, iyi huylu ve fena huylu tümörleri ayırt etmeye yardımcı olabilir.
•MR tarama, doktor tümörün türünü belirlemesine yardımcı olabilecek ve daha detaylı görüntüleri sunar.
•Çoğu zaman bir doku numunesi (biyopsi) elde edilemez, çünkü görüntüleme çoğunlukla tümör tipini belirleyebilir. Ek olarak biyopsi prosedürü kanser hücrelerini yayabilir.

Mümkün olduğunda cerrahi olarak çıkarılması tüm birincil kalp tümörlerinde tercih edilen tedavi yöntemidir.
Benign Tümörler: Tümör tamamen çıkarılabilirse çoğu tedavi edilebilir. Bir tümör çok büyük yada çok sayıda tümör olduğunda kalp duvarlarının içinde olmayan kısmının çıkarılması semptomları iyileştirebilir yada ortadan kaldırabilir. Semptomlara neden olmazlarsa bazı tipler ameliyat yerine senelik ekokardiyogramlarla izlenebilir.
Malign Tümörler: Hızla büyüdükleri ve mühim kalp yapılarını istila ettikleri için tedavisi çok zor olabilir. Ne yazık ki çoğu cerrahi olarak çıkarılması mümkün olmayana kadar bulunamamıştır. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi kimi zaman tümör büyümesini yavaşlatmak ve semptomları iyileştirmek için kullanılır, ancak çoğunlukla primer kalp kanseri için etkisizdir.

Kalp metastazı bulunduğunda kanser, çoğu zaman diğer organlara da yayılır ve tedavi edilemez. Kalpteki metastatik hastalık cerrahi olarak alınamaz. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi ile palyatif bakım çoğunlukla tek seçenektir. Perikardiyal efüzyon gelişirse sıvı koleksiyonuna bir iğne yada küçük bir boşaltma yerleştirilerek çıkarılabilir.

Birincil malign kalp tümörleri için görünüm kötüdür. Bir çalışma da hayatta kalma oranlarını göstermiştir. Belirli bir zaman diliminden sonra yaşayan insanların yüzdesi şu şekilde sıralayabiliriz:
•Bir yıl: yüzde 46
•Üç yıl: yüzde 22
•Beş yıl: yüzde 17
Görünüm, iyi huylu tümörler için çok daha iyidir. Başka bir çalışmada, ortalama hayatta kalma oranının şöyle olduğunu bildirilmiştir:
•İyi huylu tümörler için 187,2 ay
•Malign tümörler için 26,2 ay
Birincil kalp kanseri, iyi huylu yada fena huylu bir birincil tümör yada ikincil bir metastatik tümör olabilir. Belirtiler, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve yaygın kalp koşullarını taklit ettiğine bağlıdır. Malign primer kalp kanseri fena bir görünüme sahiptir, ancak oldukça ender bir hastalıktır. İyi huylu tümörler daha sık görülür ve cerrahi ile tedavi edilebilir.


escardio.org
oncotarget
cancer.org

Gönderiye Yorum Yap