Menü Kapat

Kelime-i Tevhit ve Anlamını Söyleyiniz.

Kelime-i tevhid, Allah’ın birliğini ikrar etmek yani dile getirmek anlamına gelir. İki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısım hiçbir ilah olmadığını beyan eden kısımdır. İkinci kısım ise sadece Allah’ın varlığını beyan eden kısımdır.

İlah yok, Allah var demektir. Allah’ı yaratıcı, güç ve kudret sahibi olarak tanımak anlamını da taşımaktadır. Putçuluğu ve her nevi işleri reddeden bir sözdür. Bu nedenle İslam dininin temelini oluşturan söz olma özelliği taşımaktadır.

“Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah.”

“Allah’tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın Peygamberidir”

Gönderiye Yorum Yap