Menü Kapat

Kısaca Hac Nedir?

Hac, belirli vakitlerde, belirli mukaddes mekânları ziyaret etmektir. Hac maddi ve bedeni imkanı olan her Müslümana ömründe bir defa yapması farzdır. Hicretin dokuzuncu (M. 631) yılında farz kılınmıştır.

Belirli vakitler, hac aylarıdır. Hac ayları, “Şevval, Zilkade ve Zilhiccenin onuncu gününe kadar olan günler”dir.

Belirli mekânlar ise, Kâbe, Arafat dağı, Mina, Merve ve Safâ tepesi gibi mukaddes yerlerdir.

Hac, hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olduğu için mükellef olup, maddî ve bedenî imkânı olan Müslümanların bir defa hacca gitmesi farzdır.

“Gücü yeten kimsenin o beyti (Kâbe’yi) ziyaret etmesi insanlar üzerine Allah’ın bir hakkıdır.”(Âl-i İmran, 97)

Gönderiye Yorum Yap