Menü Kapat

KRAL ABDULLAH (1882-1951) kimdir ?

Kral abdullah
Kral abdullah

Ürdün Devleti’ nin ilk hükümdarı­dır. Hicaz Kralı Şerif Hüseyin’in ikinci oğludur. Mekke’de doğmuştur. Bütün gençliği İstanbul’da geç­miş, hattâ 1908′ de İstanbul’da açı­lan Mebusan Mec- lisi’nde Hicaz mil­letvekili olarak bulunmuştur. 1937’de Ata­türk’ü ziyaret etmek amacıyla gene yurdumu­za gelmiş, daha sonra, 1947’de ve 1950’de olmak üzere, iki kez daha yurdumuzu ziyaret etmiştir. Abdullah 1946’da kral ilân edildiy­se de, beş yıl sonra, 1951’de öldürüldü. Yeri­ne oğlu Tallâl, daha sonra da Hüseyin geçti.

Gönderiye Yorum Yap