Menü Kapat

Kudûm Tavafı Nedir?

Sözlükte bir yere gelmek veya varmak anlamına gelen “kudûm” kelimesi, bir hac terimi olarak; “ifrad haccı” yapanların Mekke’ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaftır. Bu tavafın yapılması sünnettir.

İfrad haccı niyetiyle ihrama giren ancak Mekke’ye uğramadan doğrudan Arafat’a çıkan kimseler ile Arafat vakfesinden önce âdetleri kesilmeyen kadınların kudûm tavafı yapmaları gerekmez.

Kadınlar adetli iken ihram girerler veya ihrama girdikten sonra adet görürlerse kudûm tavafı yapmazlar. Arafat’a çıkmadan önce temizlenirlerse kudûm kavafı yaparlar.

PEYGAMBER EFENDİMİZ MEKKE’YE VARDIĞINDA İLK NE YAPTI?

İhrama girip Mekke’ye vardıktan sonra hemen kudûm tavafı yapılmayıp Arafat’a çıkıncaya kadar mazeretsiz olarak geciktirmek caiz ise de Mekke’ye varır varmaz yapılması daha faziletlidir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.), Mekke’ye vardığında ilk iş olarak abdest almış, sonra da Kâ’be’yi tavaf etmiştir.(Buhârî, Hac, 62. II, 162.)

Mekkeliler ile Hıll ve Harem bölgelerinde ikamet edenler, kudûm tavafı yapmazlar.

Şafiî mezhebine göre kıran haccı yapacak olanların da Mekke’ye vardıklarında yapacakları ilk tavaf Kudûm tavafıdır. Çünkü Kıran haccına niyet edenlerin hem hac, hem de umre için bir tavaf ve sa’y yapmaları yeterlidir.(Tirmizî, Hac, 102.)

Kıran haccı yapan” kimsenin hem umre hem de hac menasikini hac ayları içinde aynı ihramla ayrı ayrı yapması gerekir.(Kâsânî, II, 127. III, 283.) Dolayısıyla bu kimsenin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf, temettu haccında olduğu gibi umre tavafıdır.(Kinânî, II, 759-760.)

Kudûm tavafının ardından haccın sa’yini yapacak olan erkekler ve çocuklar, tavafın ilk üç şavtında “remel” yaparlar. Remel yapmak âfâkiler için sünnettir. Remel yapılan tavaflarda ıztıba yapmak da sünnettir.

KAYNAK: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları, 2013, Ankara

Gönderiye Yorum Yap