Menü Kapat

Kurban İçin Alınan Hayvan Başkasına Satılabilir mi?

Kurban etmek üzere alınan bir hayvanı başkasına satmak caiz midir?

Kurban etmek için alınan bir hayvanı, bayram gününden önce başka bir kimseye satmakta bir mahzur yoktur. Bayram girdikten sonra satmak ise, Ebu Hanife ile İmam Muhammed’e göre kerahetle birlikte caizdir. Hanefî mezhebi içerisinde tercih edilen görüş de budur. Bu durumda, satılan hayvana denk veya bu hayvandan daha üstün bir hayvan alınarak, onun kurban edilmesi gerekir. Ancak, kurbanlık hayvan, belirlenip satın alındıktan sonra Allah’a adanmış demektir. Allah’a adanan hayvanın da, bir zaruret olmadıkça satılıp değiştirilmemesi temel bir kuraldır ve ibadet ruhuna da daha uygundur. (Serahsî, Mebsut, c. XII, s. 13.)

KAYNAK: Dr. Recep ÖZDİREK, Kurban İbadeti, Erkam Yayınları, 2007, İstanbul

Gönderiye Yorum Yap