Menü Kapat

Kurbanlığın Kurban Edilmesine Engel Olmayan Kusurlar

Aşağıda sayılan kusurlar, bir hayvanın kurban edilmesine mani değildir. Dolayısıyla bir hayvanda aşağıdaki kusurlar bulunsa bile, hayvan kurban edilebilir.

• Kulağı delik veya kulağının ucu kesik ya da kulağı enine yarık yahut kulağının yarısından azı kesik veya kopmuş olmak,

• Dişlerinin yarısından azı dökülmüş olmak,

• Cinsel organı bulunmamak veya burulmuş olmak,

• Şaşı, uyuz, deli olmak,

• Doğuştan boynuzsuz olmak, boynuzu kırık olmak,

• Yürümesine engel olmayacak şekilde hafif topallık,

• Koyunun, cinsi itibariyle doğuştan kuyruksuz olması veya kuyruklu koyunun kuyruğunun yarısından çoğunun mevcut bulunması

KAYNAK: Dr. Recep ÖZDİREK, Kurban İbadeti, Erkam Yayınları, 2007, İstanbul

 

Gönderiye Yorum Yap