Menü Kapat

Laiklik ile İlgili Gerçekleştirilen Bu Aşamalar Türk Halkına Ne Gibi Yararlar Sağlamış Olabilir?

Laiklik kapsamında cumhuriyetin ilan edilmesinden 1937 yılına kadar birçok alanda modern ve çağdaş devrimler yapılmıştır. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, kılık kıyafet devrimi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, medeni kanunun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, ezanların Türkçe okunması laiklik kapsamında yapılmıştır.

Laiklik ile ilgili gerçekleştirilen bu aşamalar Türk halkı adına her dine eşit mesafede olmayı, dinin siyasete alet edilemeyeceği gibi kazanımların sürdürülmesine neden olmuştur. Laiklik uygulamaları ile karma eğitimin getirilmesi hemen her yere okulların yapılarak herkesin okuma imkanına sahip olması da söz konusu olmuştur.

Gönderiye Yorum Yap