I hurt myself today
Bugün canımı yaktım
To see if I still feel
Hala hissedip hissetmediğimi anlamak için
I focus on the pain
Acıya odaklandım
The only thing that’s real
Gerçek olan tek şey
The needle tears a hole
İğneler delik açtı
The old familiar sting
Eski tanıdık acı
Try to kill it all away
Hepsini yok etmeye çalıştım
But I remember everything
Fakat her şeyi hatırlıyorum

What have I become
Neye dönüştüm
My sweetest friend
En tatlı arkadaşım
Everyone I know goes away
Tanıdığım herkes gidiyor
In the end
Sonunda
And you could have it all
Ve sen hepsini alabilirsin
My empire of dirt
Benim pislik imparatorluğum
I will let you down
Sana izin vereceğim
I will make you hurt
Seni inciteceğim

I wear this crown of thorns
Bu dikenli tacı giyiyorum
Upon my liar’s chair
Yalancının sehpasında
Full of broken thoughts
Kırık fikirler dolu
I cannot repair
Tamir edemiyorum
Beneath the stains of time
Zamanın lekeleri altında
The feelings disappear
Duygular kayboluyor
You are someone else
Sen başka birisisin
I am still right here
Ben hala buradayım

What have I become
Neye dönüştüm
My sweetest friend
En tatlı arkadaşım
Everyone I know goes away
Tanıdığım herkes gidiyor
In the end
Sonunda
And you could have it all
Ve sen hepsini alabilirsin
My empire of dirt
Benim pislik imparatorluğum
I will let you down
Sana izin vereceğim
I will make you hurt
Seni inciteceğim

If I could start again
Eğer tekrar başlayabilseydim
A million miles away
Milyonlarca mil ötede
I would keep myself
Kendimi tutardım
I would find a way
Bir yol bulurdum