Oh the weather outside is frightful
Dışarıda hava korkunç
But the fire is so delightful
Fakat ateş çok keyifli
And since we’ve no place to go
Ve gidecek başka bir yerimiz yok
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Bırak kar yağsın! Bırak Kar Yağsın! Bırak Kar Yağsın!

It doesn’t show signs of stopping
Duracak gibi görünmüyor
And I’ve bought some corn for popping
Ve biraz popcorn aldım
The lights are turned way down low
Işıklar kısıldı
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Bırak kar yağsın! Bırak Kar Yağsın! Bırak Kar Yağsın!

When we finally kiss goodnight
Sonunda bu gece öpüştüğümüzde
How I’ll hate going out in the storm!
Fırtınaya çıkmaktan nasıl nefret ediyorum
But if you’ll really hold me tight
Fakat beni gerçekten sıkı tutacaksın
All the way home I’ll be warm
Tüm yol boyunca sıcak kalacağım

The fire is slowly dying
Ateş yavaş yavaş sönüyor
And, my dear, we’re still goodbying
Ve sevgilim hala vedalaşıyoruz
But as long as you love me so
Fakat beni sevdiğin sürece problem değil
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Bırak kar yağsın! Bırak Kar Yağsın! Bırak Kar Yağsın!