Kur’an-ı Kerim’in dilinde harflerin çıkış yerleri, kimi zaman bizim kullandığımız benzer harflerden değişik olabilir. Harfleri doğru yerden çıkarmalıyız ki Kur’an-ı Kerim’i hem güzel okuyabilelim, hem de ibadetimiz tam ve kabul olsun. Yoksa çıkış yerlerine dikkat edilmeden okunan Kur’an, anlaşılmaz hatta istenmedik manalar verebilir. Kur’an harflerinin çıkış yerlerine “mahreç” denir. Mahreçleri yedi bölgede ele alabiliriz. Aşağıda hem mahreçlerin bölgelerini hem de çıkan harfleri görebilirsiniz.

  Boğazın sonundan, göğse bitişik yerden çıkar. “E,İ,Ü” sesi verir.
  İki dudağın kuvvetlice kapatılıp açılması ile çıkarılır. “B” sesi verir.
  Dil ucunun, üst ön dişlerin arkasına dokundurulması ile çıkarılır. “T” sesi verir.
  Dil ucunun üzerine, üst ön dişlerin hafifçe bastırılmasıyla çıkarılır. Çok yumuşak ve peltekçe söylenen bir harftir. Türkçede karşılığı yoktur.
  Bu harf, dil ortasını üst damağa vurmak suretiyle çıkarılır. Çok yumuşak söylenen ince bir harftir. “C”sesi verir.
  Boğaz ortasından çıkarılır. Boğaz asla sıkılmadan okunmalıdır. Kalın bir “H” sesi verir.
  Boğazın ağza en yakın kısmından, boğazı hafifçe sıkıp hırıldatarak kalınca çıkarılır. Türkçede karşılığı yoktur.
  Dil ucu ile üst ön dişlerin arkasına vurarak çıkar. İnce bir “D” sesi verir.
  Dil ucunun üstü, üst ön dişlerin uçlarına bastırarak çıkarılır. Yumuşak ve peltek bir harftir. Türkçede karşılığı yoktur
  Dilin üst ön bölgesi ile üst ön damak arasında havanın sıkıştırılmasıyla çıkar. “R”sesi verir.
  Dil ucu, alt ön dişlerin arkasına değirilip dişlerin kapanması ile çıkarılır. Keskin ve tiz bir sestir. İnce bir “Z”sesi verir.
  Dil ucu alt ön dişlerin arkasına değirilip, dişlerin kapanması ve dudakların geriye çekilmesiyle çıkarılır. İnce bir “S”sesi verir.
  Dili hafif geriye çekip, ortasıyla üst damak arasında havanın sıkıştırılması ve dişlerin kapanmasıyla çıkarılır, ince bir “Ş “sesi verir.
  Dil ucunu alt ön dişlerin dibine değirip dişler kapatılarak çıkarılır. Kalın bir “S” sesi verir.
  Dilin sağ, sol yada her iki yanının üst azı dişlerine yaslayıp birden çekerek çıkarılır. Türkçede karşılığı yoktur.
  Dil ucuyla üst ön dişlerin arkasından havanın şiddetle çekilmesi yada üflenmesiyle çıkar. Türkçede karşılığı yoktur.
  Dil ucunun üzerine, üst ön işler hafifçe bastırarak kalınca çıkarılır. Türkçede karşılığı yoktur.
  Boğaz ortasından ve boğazı hafif sıkarak çıkarılan çatlak bir sestir. Türkçede karşılığı yoktur.
  Boğazın üst kısmı ile dil kökünden çıkan yumuşak bir harftir. Türkçede karşılığı yoktur.
  Üst ön dişlerin ucuyla alt dudağın içine bastırarak çıkarılır. İnce bir “F” sesi verir.
  Dil kökü, arka damağa dayanmasıyla kalınca çıkarılır. Türkçede karşılığı yoktur.
  Dil ortasının üst damağa vurulmasıyla çıkarılır. İnce bir “K” sesi verir.
  Dil ucu üst damağa bastırarak çıkarılır. “L” sesi verir.
  İki dudağın hafifçe kapatılıp açılmasıyla çıkarılır. İnce bir “M” sesi verir.
  Dil ucunun, üst ön dişlerin dibindeki damağa bastırılmasıyla çıkarılır. İne bir “V” sesi verir.
  Dudakları büzerek ileri doğru uzatılması ile çıkarılır. İnce bir “V” sesi verir.
  Boğazın dibi, karınla bitiştiği noktadan gelen nefesle çıkarılır. İnce bir “H” sesi verir.
  Dilin ortasını üst damağa yaklaştırarak çıkarılır. İnce bir “Y” sesi verir.