Even if the stars and the moon clyed and the sun refused to shine
Yıldızlar ve ay sönse ve güneş doğmayı reddetse de
i’ll still dream of U and I , i can’t let you go
Gene de seni hayal edeceğim ve ben, seni bırakamam
i’ll cross the ocean to reach the land , i give my life just to be your man
Karaya ulaşmak için okyanusu geçerim, senin adamın olmak için hayatımı veririm
i would walk throw the fire so i can let you know
Bilmen için ateşin üstünde yürürüm

i can’t stop missing you , you were and always , will be the one who draw life into me
Seni özlemekten vaz geçemiyorum, sen daima hayatımın içinde oldun ve olacaksın
stay beside me and don’t believe me , if i ever tell you , i could forget you.
Benim yanımda dur ve eğer sana bigün seni unuturum dersem bana inanma

in my heart the grace of love ,and you are the grace i ever told
Kalbimde aşk arzusu ve sen bahsettiğim arzusun
i still in love no matter and i will be waiting
Ne kadar bekleyeceğim mühim değil, gene de seni seviyorum
if time would seperate and i would love to re-create memories of you remain ….!
Eğer zaman ayırsa, yeniden canladırdığım senin hatıralarını severim

i can’t stop missing you , you were and always , will be the one who draw life into me
Seni özlemekten vaz geçemiyorum, sen daima hayatımın içinde oldun ve olacaksın
stay beside me and don’t believe me , if i ever tell you , i could forget you.
Benim yanımda dur ve eğer sana bigün seni unuturum dersem bana inanma

Even if the stars and the moon clyed and the sun refused to shine
Yıldızlar ve ay sönse ve güneş doğmayı reddetse de
i’ll still dream of U and I , i can’t let you go
Gene de seni hayal edeceğim ve ben, seni bırakamam
i’ll cross the ocean to reach the land , i give my life just to be your man
Karaya ulaşmak için okyanusu geçerim, senin adamın olmak için hayatımı veririm
i would walk throw the fire so i can let you know
Bilmen için ateşin üstünde yürürüm