Menü Kapat

Namaz Kılmanın Şartları

Namaz ibadetiyle mükellef sayılmak için gerekli olan şartlara namazın vücûb şartları denir. İşte namaz kılmanın şartları…

Bir kimseye namazın farz olması için müslüman, âkıl ve bâliğ olması gerekir. Âkıl olmak Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre hem vücûb hem sıhhat şartıdır.

Diğer taraftan bütün mezheplere göre hayız halinde bulunmama ve loğusa olmama da namazın vücûb şartlarındandır.

Buna göre bir kadın âdet halinde veya loğusa iken geçen namazları kazâ etmekle yükümlü değildir.

Bunların dışında Mâlikî ve Şâfiî fıkıh eserlerinde vücûb şartı olarak sayılan başka hususlar da vardır.

Hz. Peygamber, çocukların yedi yaşına gelince velisi tarafından yavaş yavaş namaza alıştırılmasını, on yaşına ulaştığında bu hususta daha titiz davranılmasını, hatta hafif zorlayıcı tedbirlere başvurulmasını tavsiye etmiştir. (Müsned, II, 180, 187; Ebû Dâvûd, “Śalât”, 26)

Kaynak: M. Kâmil Yaşaroğlu, Diyanet İslam Ansiklopedisi

Gönderiye Yorum Yap