Hey baby won’t you look my way
Hey bebek, yolumu gözlemiyor musun
I can be your new addiction
Senin yeni bağımlılığın olabilirim
Hey baby what you gotta say?
Hey bebek, ne söyleyeceksin?
All you’re giving me is fiction
Bana tek söylediğin bir masal
I’m a sorry sucker and this happens all the time
Üzgünüm enayi ve bu daima oluyor
I found out that everybody talks
Herkesin konuştuğunu keşfettim
Everybody talks, everybody talks
Herkes konuşur, herkes konuşur

It started with a whisper
Bir fısıltıyla başlar
And that was when I kissed her
Ve sonra onu öptüğümde
And then she made my lips hurt
Ve dudaklarımı acıttığında
I could hear the chit chat
Konuşmaları duyabiliyorum
Take me to your love shack
Beni aşk kulübesine götür
Mamas always gotta back track
Anneler daima arkasında bir iz bırakır
When everybody talks back
Herkes konuştuğu zaman

Hey honey you could be my drug
Hey tatlım benim ilacım olur musun
You could be my new prescription
Benim yeni reçetem olabilirsin
Too much could be an overdose
Fazlası doz aşımı olur
All this trash talk make me itchin
Tüm bu çöplük beni kaşındırıyor
Oh my my
Oh benim
Everybody talks, everybody talks
Herkes konuşur, herkes konuşur
Everybody talks, too much
Herkes çok konuşur

It started with a whisper
Bir fısıltıyla başlar
And that was when I kissed her
Ve sonra onu öptüğümde
And then she made my lips hurt
Ve dudaklarımı acıttığında
I could hear the chit chat
Konuşmaları duyabiliyorum
Take me to your love shack
Beni aşk kulübesine götür
Mamas always gotta back track
Anneler daima arkasında bir iz bırakır
When everybody talks back
Herkes konuştuğu zaman

Never thought I’d live To see the day
Onu görebilecek kadar yaşayacağımı asla düşünmedim
When everybody’s words got in the way
Herkesin kelimeleri önüme geçtiğinde

Hey sugar show me all your love
Hey şeker bana tüm aşkını göster
All you’re giving me is friction
Bana tek söylediğin bir masal
Hey sugar what you gotta say?
Hey şeker ne söyleyeceksin?

It started with a whisper
Bir fısıltıyla başlar
And that was when I kissed her
Ve sonra onu öptüğümde
And then she made my lips hurt
Ve dudaklarımı acıttığında
I could hear the chit chat
Konuşmaları duyabiliyorum
Take me to your love shack
Beni aşk kulübesine götür
Mamas always gotta back track
Anneler daima arkasında bir iz bırakır
When everybody talks back
Herkes konuştuğu zaman