Menü Kapat

Osmanlı Devleti’ni İşgale Hazırlanan İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’na Hangi Maddeleri Eklediklerini Yazınız.

Osmanlı Devleti’nin bir ateşkes ile durdurulması Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmak istenmesi ve devamında imzalanmasıyla olmuştur. Wilson İlkeleri bağlamında değerlendirilen ve bu şekilde dikta edilen bir antlaşma Osmanlı Devleti’nin kazandığı ve elinde olan toprakları almak kastıyla yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’ni işgale hazırlanan itilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’na 7. ve 24. maddeleri ekleyerek Ermenistan Devleti‘ni kurmak istemeleri ve nüfus çoğunluğunun olduğu yerlerin terk edilmesi gerektiği maddelerini hassasiyetle eklemişler ve bu maddelerin arkasına sığınarak Osmanlı’dan toprak almanın derdine düşmüşlerdir. İtilaf Devletleri’nin bu oyunu tutmamış, Misak-ı Milli mutlak surette korunmak istenmiştir.

Gönderiye Yorum Yap