Menü Kapat

Osmanlı Vatandaşları Tarafından Kurulan Cemiyetlerin Millî Mücadele’ye Karşı Olmalarının Nedeni Sizce Nedir? Düşüncelerinizi Belirtiniz.

Milli Mücadele döneminde gerek yararlı gerekse zararlı olarak işgalle mücadele etmek namına birçok cemiyet ve dernekler kurulmuştur. Bu cemiyet ve derneklerin yararlı olarak görülenleri Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak birleştirilmiştir. Zararlı cemiyetler ise kapatılmıştır.

Zararlı cemiyetler içinde yer alan fakat Osmanlı vatandaşlarının kurduğu bazı cemiyetler etnik unsurlar olarak milliyetçilik akımından etkilenen ve devlet kurmak isteyen aşırı gruplar olarak tarihe  geçmiştir. Bu cemiyet ve dernekler devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden unsurlar olarak görülmüş ve bunlarla mücadele edilmiştir.

Gönderiye Yorum Yap