Pekari

Pekari

, (Lat. Dicotyles tajacu). Pekarigiller familyasından bir memeli hayvan. Amerika Kıtası’nda yaşar. Domuza benzer, ancak ondan daha küçük boyludur. Gövdesi kalın, bacakları ince, başı iri, burnu sivridir.

Uzunluğu 90 santimetre kadardır. Ormanlarda sürüler halinde yaşar. Köpekdişleri çok sağlamdır. Bu dişler sayesinde kendini düşmanlarından korur. Sırtında pis koku saçan bir salgı bezi vardır.

Omurgalı hayvanlardan Memeliler sınıfının Çiftparmaklılar takımının Gevişgetirmeyenler alt takımına giren bir familyası. Amerika Kıtası’nda yaşarlar. Domuza benzeyen bu hayvanlar, gececidirler. Arka ayakları üç parmaklıdır. İki türü vardır: Tayassu, göbekli domuz.