Menü Kapat

Peygamberimiz ve Diğer Bazı Peygamberlerin Ettiği Dualar Hakkında Neler Biliyoruz?

Peygamber a.s. ve diğer peygamberler birçok dualar etmişlerdir. Bu dualar Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Hazreti Adem a.s., Hazreti Nuh a.s., Hazreti İbrahim a.s.’ın duaları kitapta yer almaktadır.

Hazreti Adem a.s.’ın duası şu şekildedir:

Okunuşu: “…Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” (A’raf Suresi, 23)

Hazreti Nuh a.s.’ın duası şu şekildedir:

Okunuşu: “…Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.”

Anlamı: “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.” (Hûd Suresi, 47)

Gönderiye Yorum Yap