Pickwick sendromu, aşırı şişmanlık, solunum ve dolaşım bozuklukları ve uyuklama gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık tablosu. Adını Charles Dickens‘ın Pickwick Papers (1837; Mr. Pickwick’in Serüvenleri, 1974) adlı romanının kahramanından alan hastalıkta hareketle başlayan nefes alma güçlüğü, uyuklama, deri ve mukozalarda morarma (siyanoz), kalp atım hızında artma, damarlarda genişlemeyle kan basıncında yükselme, karaciğerde büyüme ve alyuvar sayısında aşırı derecede artma görülür. Karın bölgesinde yağ dokusunun artması diyaframın normal konumundan daha yukarı itilmesine, toplam akciğer hacminin azalmasına ve nefes alıp verme sırasında solunum yollarında direncin artmasına yol açar. Kandaki oksijen basıncı özellikle uyku sırasında çok düşebilir, öte yandan kandaki karbon dioksit miktarı artmıştır.

Hastalığın sebepleri kesin olarak bilinmemekle birlikte aşırı şişmanlığın (vücut ağırlığının 147 kilo’nin üstünde olması) önde gelen bir etken olduğu düşünülmektedir. Şişmanlık kalbin iş gücünü artırarak yorulmasına neden olur. Akciğer dolaşımındaki kanda oksijen düzeyinin düşmesi ve kan basıncının artması kalp ve solunum yetmezliğiyle sonuçlanır. Göğüs bölgesindeki kaslarla diyaframdaki yağ dokusunun artması akciğerlerin esneme kapasitesinin azalmasına yol açar. Bazı kaynaklarda göğüs bölgesindeki ağırlık artışının solunum hareketlerini kısıtlamaya yeterli olduğu ileri sürülür. Tedavide amaç kilo kaybını sağlamaktır.