Menü Kapat

SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN RESME VE MARANGOZLUĞA MERAKI

SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN
RESME VE MARANGOZLUĞA MERAKI

Eskiden şehzadelerin mektep dairelerine resim hocaları da gelirmiş. Babam man­zara ve çiçek resimlerinden hoşlânırmış. Biraz da portre yapmış. Annemle ilk ev­lendiği zaman onun karakalem bir resmini yapmış. Yazıhanesinde mahfuzmuş. Son­ra ne olduğu belli değildir. Bir zamanlar XV. Louis üslubunda altı camlı dolaplar ge­tirtmişti. Bu dolapların iç taraftaki arka tahtalarına yağlı.boya ile güzel manzaralar yapmıştı, önlerine de saray kuş hanesinde ölen nadide kuşları doldurup koymuştu. Bu kuşlar uçuyorlarmış’ gibi, ağaçlara sanatkârane bir şekilde yerleştirilmişti. Bu dolaplar Şale köşkünün ikinci katındaki koridorda sıra ile duruyordu.

Sarayda güzel tablo koleksiyonları da vardı. Bunları da babam toplamıştır. Babamın marangozluğa olan merakı babasının zamanında başlamıştır. Çünkü Abdülmecit Han da marangozlukla uğraşmış ve yanında Halil Efendi adında pek usta bir sanatkâr varmış. Babam bu Halil Efendi’den ders alırmış, onunla birlikte çalı­şırmış. Büyük babamın marangozluk takımlarında bu Halil Efendi’nin imzaları kazılı imiş. Bu takımlar Yıldız’da babamın atölyesinde idi. Kendisi de bu aletlerle çalışır­dı. Avrupa’dan yeni sistem birçok aletler de getirtmişti. Yaptığı birçok sedefli, oymalı eşyalar Yıldız’da idi. Bunların şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız yaptığı ve son Osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa’ya hediye ettiği sanatkârane bir dolap şimdi Tevfik Paşa’nın büyük oğlu, eski yâver ve damatlardan İsmail Hakkı Bey’in kadirşinas ellerindedir..

Babam bir de iskemle ile ancak 35 santimetre boyunda küçücük zarif bir çekmeceli dolap yapmıştı. Bunlardan başka yapmış olduğu büyük bir dolabın üzerinden sökülmüş, sedefle işlenmiş, köy manzarası gösteren dört parçayı İstanbul’dan götürmüş, ikisini merhum hemşirem Refia Sultan’a (1891-1938) hediye etmiştim.

Merhum kardeşim Abdürrahim Efendi (1893-1952) babamın şehzadelik zama­nında Muslak’ta iken yapmış olduğu bir yazı takımını oğlum Ömer’e hediye etmiş­ti. Bu da şimdi bizdedir.

(Ayşe Osmanoğlu’nun Babam Abdülhamit adındaki eserinden)

Gönderiye Yorum Yap