Abdurrahman I. Hakkında Bilgi

, Endülüs Emevi Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (Şam 731 – Kurtuba 788). Abbasiler 750’de iktidarı ele geçirdikten sonra Emevi soyundan olanlara karşı çok sert ve katı bir politika izlemeye…

Devamını oku »

Emeviler Dönemi Konu Anlatımı

• Hz. Ali’nin ölümünden sonra Küfeli Müslümanlar Hz. Ali’nin oğlu Hasan’ı halifeliğe seçtiler. Muaviye de Şam’da halifeliğini ilân etti. Hz. Hasan, hem Muaviye’yi yenemeyeceğini bildiğinden hem de kardeş kanı dökülmesini…

Devamını oku »

ABDURRAHMAN l.(-bin Muaviye) (731-788) kimdir ?

Endülüs Emevi Devleti’nin kurucusu, ilk hükümdarıdır. Şam Emevileri’nin onuncusu olan Hişam’ın torunudur. 750’de Abbasiler, Şam Emevileri’ni devirip yerine yeni bir devlet kurunca, Emeviler’den ellerine geçir­diklerini öldürmeye başlamışlardı. O sıralar­da Abdurrahman,…

Devamını oku »

Adıyaman Şehir Merkezi Özellikleri Nelerdir?

Adıyaman kenti, kuzeydeki dağların etekle­rinden sonra başlayan düzlüklerde kuruludur. Emeviler zamanında, 8. yüzyılda kurulan kente, Emevi komutanı Mansur İbn Cavana tarafından bir kale yaptırılmıştır. Bizans saldı­rılarına karşı yapılan bu üç…

Devamını oku »

ABBASİLER

Irak’ta 750’den 1258’e Mısır’da 1261’den 1517’ye kadar hüküm süren, Arap Medeniyeti’nin en parlak devirlerinden birini kuran halifeler saltanatı ABBASÎLER, Emevlier’den sonra, ırak’ta, Mısır’da halifelik eden hânedanın adıdır. Hz. Muhammed’ln amcası…

Devamını oku »

ABBADOĞULLARI (Beni – Abbad) Kimdir?

Eski Endülüs’te, Emevi Devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan küçük devletlerin en güçlüsü, aynı zamanda kültür bakımından en yüksek olanıdır. Abbadoğulları devleti, ispanyanın Seville bölgesinde kurulmuş, 68 yıl sürmüştür (1023-1091).

Devamını oku »

Abbasiler Kimdir? Abbasi halifeleri Kimlerdir?

ABBASİLER. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra (632), peygamberin vekili olacak halife­nin seçimi, İslam dinini benimseyen Arap kabileler arasında büyük karışıklıklara yol açmıştı. Bütün kabileler kendi soylarından birisinin halife olmasını istedikleri için,…

Devamını oku »