Menü Kapat

Tavaf Yapılırken Okunacak Dualar

Hacer-i Esved hizasına gelir, yönünü Hacer-i Esved’e döner, ellerini omuz hizasına kadar kaldırıp ‘BismillahiAllahuekber‘ diyerek Hacer-i Esved’i selamlar ve umre tavafına niyet edip tavafa başlar,

Tavaf ederken mesnun olan veya bildiği duaları okur veya sessizce tekbir ve tehlil getirir veya Kur’an okur.

Tavaf’ta “ıztıbâ ‘“ ve ilk üç şavtta “remel ” yapar.(İbn Mâce, Menasik, 29-30. II, 983-984. Tirmizî, Hac, 33. III; 211.) “Metaf ”ta izdiham varsa “remel” yapmaz. Çünkü kalabalıkta remel yapmak mümkün olmaz. Remel yapacağım diye insanlara eziyet vermek kesinlikle doğru değildir.

Tavaftan sonra “Mültezem ”de ve Hatîm ’de dua eder. Mümkünse Makam-ı İbrahim ’in arkasında, değilse uygun bir yerde iki rekat “tavaf namazı ” kılar. Tavaf namazında birinci rek’atta Fatiha suresinden sonra “Kâfirûn”, ikinci rekatta “İhlas” suresini okur.(Tirmizî, Hac, 43. III, 221.) Namazdan sonra dua eder. Sonra Hacer-i Esved’in hizasına gelip istilam eder.(Tirmizî, Hac, 33. III, 211.)

KAYNAK: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları, 2013, Ankara

Gönderiye Yorum Yap