Menü Kapat

Tek Başına Alınan Kurban Ortaklaşa Kesilebilir mi?

Bir kimse tek başına kesmek niyetiyle aldığı büyükbaş hayvana daha sonra bir başka kişiyi de ortak etse ve o kurbanı birlikte kesseler, caiz olur mu?

Bir kimse tek başına kurban etmek üzere aldığı büyükbaş bir hayvana, daha sonra bir kaç kişiyi ortak edebilir. Hanefi âlimlerden, bu uygulamanın mekruh olduğunu öne sürenler bulunsa da, mezhepte genel görüş, uygulamanın caiz olduğu yönündedir.

Bu genel görüşe getirilen izahsa şu şekildedir: “Bazen, ortaklaşa kurban kesmek isteyen kimse, ekonomik durumuna uygun bir kurbanlık bulamaz. Ama böyle bir kurbanlık hayvan bulmuş bir kimseye ortak olmak isteyebilir. Bu durumda, zorluğu giderme prensibi gereğince, o kimsenin ihtiyacını karşılamak üzere söz konusu uygulama caizdir.” (İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, c. IX, s. 511.)

KAYNAK: Dr. Recep ÖZDİREK, Kurban İbadeti, Erkam Yayınları, 2007, İstanbul

Gönderiye Yorum Yap