Menü Kapat

Tekke, Zaviye ve Türbeler Kapatılırken Türk Büyüklerine ve Âlimlere Ait Türbelerin Kapatılmaması Hakkındaki Görüşlerinizi Söyleyiniz.

Osmanlı Devleti’nin resmen yıkılmasının ardından yeni kurulan devlet ve rejim gereğince birtakım inkılapların yapılması söz konusu olmuştur. Bu inkılaplar dini merkezli olmayarak modern ve çağdaş dünya esas alınarak yapılmıştır. Bu bakımdan özellikle laiklik ilkesi gereğince tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır.

Tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken birtakım Türk büyüklerine ve alimlere ait türbelerin açık kalması örf, adet, anane gibi değerlere sahip çıkılması ve bu değerlerin korunması bakımından önemli görülmüştür. Tekke, zaviye, türbeler kapatılırken Türk büyükleri ve alimlerin türbelerinin açık kalması kültürün de korunması ve devamlılığının sağlanmasında etkili olmuştur.

Gönderiye Yorum Yap