Menü Kapat

Temel Hak Ve Özgürlükler Hangi Durumlarda Kısıtlanabilir?

Temel hak ve özgürlükler insanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kanuni ve hukuki olarak herkesin doğuştan ölüme kadar elinde bulundurduğu haklardır. Bu hakların ertelenmesi bazı durumlarda gerçekleşebilir.

Bu haklar, barınma, beslenme, korunma, güvenlik, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim gibi temel ve zaruri ihtiyaçlardan da oluşmaktadır. Bu ihtiyaçların bazı durumlarda ertelenmesi de yine insani olarak ortaya çıkar.

*Doğal afetlerde ve felaketlerde kısıtlanabilir.

*Savaşlarda ve savaş kadar ağır durumlarda kısıtlanabilir.

*Terör saldırılarında kısıtlanabilir.

*Olağanüstü durumlarda kısıtlanabilir.

*Hayati durumlarda kısıtlanabilir.

*Kanuni ve hukuki bir ihlal sonucunda hayati tehlike altında kısıtlanabilir.

*Ölüm tehdidi ve tehlikesi karşısında kısıtlanabilir.

Gönderiye Yorum Yap