Menü Kapat

Thomas Robert Malthus ve Nüfus Teorisi

İngiliz ekonomist Malthus en fazla nüfus artışına ilişkin etkili teorileri ile tanınır.Thomas Robert Malthus Şubat 1766’da Surrey’deki Guildford civarlarında doğdu. Babası müreffeh fakat alışılmamıştı ve oğlu evde eğitildi. Malthus Cambridge Üniversitesine gitti ve 1791’de yüksek lisans yaptı. 1793’te Cambridge İsa Kolejinde vazife yaptı. 1805 senesinde Malthus, ölümüne kadar orada kaldığı Hertfordshire’daki Haileybury’deki Doğu Hindistan Şirketi kolejinde tarih ve ekonomi profesörü (böyle bir akademik birimin birinci sahibi) oldu.
1819’da Malthus, Kraliyet Cemiyeti üyesi olarak seçildi ve iki yıl sonra David Ricardo ve James Mill’i de içeren Politik Ekonomi Kulübü’ne üye oldu. 1824 senesinde Kraliyet Edebiyatı Derneği’nin (Royal Society of Literature) 10 kraliyet asistanından biri olarak seçildi. Malthus ek olarak 1834’te Londra İstatistik Cemiyeti’nin kurucularından biridir.

Malthus’un en tanınmış eseri olan ‘Nüfus İlkesi Üstüne Bir Deneme’, 1798’de yayınlandı. Tartışmasının temel ilkeleri o sırada mevcut düşünceye kökten karşıydı. Nüfus artışlarının, dünyanın kendisini besleme yeteneğini azaltacağını ve bu sonucun, popülasyonların, bitkiler için yeterli arazilerin gelişimini aşacakları şekilde genişlediği tezine dayandığını savundu. Doğal seleksiyon teorisi Malthus’un nüfus artışı analizinden etkilenen Darwin ile bağlantılı olarak, Malthus sık sık yanlış yorumlandı.Malthus 23 Aralık 1834’de öldü.
Ek olarak doğum oranını kontrol etmeyi savunmasına rağmen beş çocuk babası olmasıyla eleştirmenlerin hedefi haline geldi.

-Malthus (Nüfus) Teorisi
1798’de Malthus anonim olarak nüfus teorisinin ilk baskısını yayımladı.Bu eser geniş bir bildirim aldı.Kısaca, çarpıcı bir biçimde toplumsal mutluluğun çoğu insan için boşuna ümit olduğunu söyledi çünkü ” nüfus daima üretim artışından daha çok eğilim gösteriyor. Nüfus artışı, kontrol edilmezse, geometrik bir ilerleme ile gerçekleşirken, geçim araçları yalnızca aritmetik bir ilerlemede artacaktır. Nüfus daima geçim sınırına kadar genişleyecek ve oradaki kıtlık, savaş ve hastalıklar tarafından orada tutulacaktır.Sefalet ve öz kısıtlama tek başına bu büyümeyi kontrol edecektir” düşüncesini savundu.

Malthus, yoksulluğu insanın kaçınılmaz kaderi olarak gören ekonomik bir kötümserdi.Nüfus üstüne yaptığı çalışmanın ilk baskısı üzerindeki argüman özünde soyut ve analitiktir. Malthus 1798 yılının uzun broşürünü daha uzun bir kitap haline getirerek ve tezine oldukça fazla olgu malzemesi ve illüstrasyon ekleyerek bir sonraki baskıyı (1803) üretti.Avrupa’daki ve İngiltere’deki istatistikçilerin Malthus’un yaşamı boyunca giderek sofistike teknikler geliştirmesine rağmen, gerçek ve istatistiksel materyallerini çok kritik ya da istatistiksel titizlikle ele almamıştır. Amerikalı sosyolog ve demografçı Kingsley Davis, Malthus’un teorilerini güçlü bir ampirik temel üstüne kurduğu halde, teoriler ampirizminde çok zayıf ve teorik formülasyonlarında çok güçlü olduklarını belirtti.Teorisinin zayıf ve fena yönleri olsa da, Malthus’un nüfus teorisi gene teorik ekonomi sistemlerine dahil edildi. Ekonomik iyimserliği olumsuz etkiledi, ücret verenin asgari geçim bedeline dayanan bir ücret teorisini haklı çıkarmaya yardımcı oldu ve geleneksel sadaka biçimlerinden vazgeçildi.

-Malthus (Nüfus) Teorisi ile İlgili Tartışmalar
Sosyal bilimler tarihinde çok az düşünür, Malthus kadar tartışmalara neden oldu.Tartışmaların sebeplerini bulmak zor değildir: doğrudan doğruya doğum oranını düşürmek için harekete geçmeyen tüm reform yöntemlerine devamlı olarak karşı çıkmış ve bunu gerçekleştirmek içinde asla de pratik olmayan çözüm yolları bulmuştur.Malthus’un eleştiriye uğramasının en mühim sebeplerinden biri, besin üretiminin nüfus artışını aşmasını ya da aşmasına neden olan tarım devrimi öngörmede başarısızlığa uğramasıydı.Düşüncelerinin aksine tarım devrimi sayesinde savunduklarından çok daha çok sayıda insan için refah mümkün kılındı.Ek olarak Malthus doğum oranının düşmesine neden olan kontraseptif kullanımını önceden tahmin edemedi.

Gene de 19. yüzyılın sonlarına doğru, canlı standartların yükselmesi ve en azından Batı ülkelerinde doğurganlığın azalması aşırı nüfus korkusu yüzünden tartışmayı çökertti. Fakat II. Dünya Savaşı’ndan sonra az gelişmiş ülkelerin sorunu Malthus’u lehte buldu. Gelişmekte olan Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin çoğunun tarım ekonomilerine özgü yüksek doğum oranlarını sanayileşmiş ekonomilerin tipik düşük ölüm hızlarıyla birleştirdiği ve beslenmek için oldukça fazla ağız tehlikesi yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu yüzden, Malthus’un adı az gelişmiş ülkelerdeki nüfus politikası tartışmalarında sık sık anılmaktadır.Tartışmalar, Malthus’un Yaşamış olduğu zamanın şartlarından çok farklıdır ancak tartışmaların katılımcıları halâ Malthus’un nüfus kuramının savunucusu yada onun karşıtı durumundadır.

Kaynakça:
http://biography.yourdictionary.com/thomas-robert-malthus
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/malthus_thomas.shtml
https://www.britannica.com/biography/Thomas-Malthus

Gönderiye Yorum Yap