Menü Kapat

Türkiye Selçuklularının İnşa Ettikleri Bu Eserler Anadolu’yu Yurt Edinme Sürecinde Kültürel Hayata Hangi Katkılarda Bulunmuştur? Açıklayınız.

Türkiye Selçukluları, Anadolu coğrafyasında sosyal, kültürel, mimari eserler ortaya koymuşlardır. Siyasi, askeri, iktisadi başarıların ve zaferlerin yanında bu tarz çalışmaların yapılması Anadolu’nun kadim bir İslam beldesi olarak Türk yurdu olmasında etkili olmuştur.

Hanlar, hamamlar, camiler, mescitler, kervansaraylar, hastaneler, köprüler yaparak şehirleri imar ederken ihya ve inşa etmeleri bir medeniyet olarak ortaya çıkmalarında ve Anadolu’da kalıcı izler bırakarak bu coğrafyanın uzun yıllar Türk yurdu olarak anılmasında ve yaşanmasında etkili olmuştur. Bu nedenle Selçuklu Devletleri bir medeniyeti miras bırakarak tarih sahnesinden çekilmiştir.

Gönderiye Yorum Yap