Menü Kapat

Türkiye’nin Uluslararası Alandaki Rolünü Nasıl Açıklarsınız? Söyleyiniz.

Türkiye, büyüme ve gelişme göstermekte olan bir ülkedir. Siyasi, iktisadi, askeri olarak büyümesi üretimine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Enerji bakımından dışa bağımlı olan bir ülke olsa da Türkiye, tarım ve hayvancılık bakımından dünya ülkeleri ile rekabet edebilecek bir düzeyde birçok ülkeyle ihracat ilişkileri kurmaktadır. ABD, Rusya, Almanya bu ülkelerin başında gelmektedir.

Türkiye uluslararası alanda siyasi olarak yaşanan coğrafi krizlerin dile getirilmesinde savaşların, doğal afetlerin ve çevre sorunlarının konuşulmasında, önlenmesinde önemli diplomatik yollar takip ederek başarılar elde etmektedir. Bu bakımdan ülkemiz güçlü, büyük ve önemli bir yere sahip olarak dünya sahnesinde yer almaktadır.

Gönderiye Yorum Yap