Menü Kapat

Türklerin Müslüman Olmadan Önceki İnançları Hakkında Neler Biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Türkler, Abbasilerle komşu olduktan sonra Çinliler ile girilen mücadelelerde Araplara yardım edip kültürel olarak etkilenince Müslüman olmuşlardır. Türkler, İslam’dan önce de çeşitli çok tanrılı ve tek tanrılı dinlere inanarak inanç merkezli bir anlayış içinde hayat sürmüşlerdir.

Türklerin Müslüman olmadan önceki hayatlarında tek tanrılı inanç, şamanizm, budizm, maniheizm gibi inançların varlığından söz etmek mümkündür. Devlet geleneğindeki kut anlayışı da buradan ileri gelmektedir. Türkler Araplarla kurdukları dostluk ilişkilerinde kültürel olarak etkilenip İslamiyet’i seçmişler ve bir daha hiç ayrılmamışlardır. Bu bakımdan İslam Türk dini olmuş, Avrupa’da da eş anlamlı olarak kullanılmıştır.

Gönderiye Yorum Yap