Menü Kapat

Ulaşım Alanındaki Bu Yeni Projenin Yol Güzergâhında Bulunan Ülkelere Ekonomik Açıdan Getireceği Katkıları Açıklayınız.

Ulaşım alanında yaşanan gelişmeler, ülkelerin kalkınması ve gelişmesi açısından çok önemlidir. Çünkü ülkelerin varlık gösterebilmesi adına üretmesi ve ekonomik güç dengelerine sahip olması gerekir. Bu da yer altı kaynaklarına sahip olmak ve doğal kaynakları işlemek yoluyla ticaretini yapmaktan geçmektedir.

Ulaşım alanındaki yenilikler sayesinde üretimin artması ve ticaretin gelişmesi ülkelerin iktisadi ve mali olarak müreffeh bir duruma gelmesine yardım eder. Özellikle ticari yolların güzergahında bulunan şehirler ticari bakımdan daha çok gelişen şehirler olarak örnek de gösterilmektedir. Büyük şehirler, ticaretin geliştiği şehirlerdir.

Gönderiye Yorum Yap